Poradnia Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o.

o nas

Poradnia Lekarzy Rodzinnych istnieje od 1999 roku i od samego początku świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o umowę z NFZ. Obecnie mamy pod opieką około 9 tys. pacjentów.

aktulaności
 • W związku z realizacją projektu pn. Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych w Poradni Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o., dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Poradnia Lekarzy Rodzinnych MEJAmed zamierza dokonać zakupów następującego sprzętu medycznego i wyposażenia: 1. Zestaw EKG (aparat EKG, wózek jezdny dedykowany aparatowi EKG z półką, zestaw akcesoriów dla dzieci i dorosłych, program komputerowy do archiwizacji badań EKG), 2. Zestaw do przechowywania leków i szczepionek (Chłodziarka medyczna/laboratoryjna do leków + monitoring temperatury), 3. Wyposażenie: • kozetka lekarska – 3 szt. • łóżko do EKG – 1 szt. • stolik do badania niemowląt – 1 szt. • waga dla niemowląt – 1 szt. • waga dla dorosłych ze wzrostomierzem – 1 szt. Szczegółowy opis parametrów sprzętu znajduje się w załącznikach poniżej. W związku z powyższym, zapraszamy do składania ofert cenowych na w/w sprzęt. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Zaoferowane urządzenia powinny posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim. Zamawiający wymaga gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, co oznacza, iż najmniejszą częścią jest oferta na sprzęt/wyposażenie określone w pkt 1 lub 2 lub 3 powyżej. Oferowana cena powinna zawierać również koszt dostawy do siedziby Zamawiającego (Łódź, ul. Przybyszewskiego 32/34), montażu, a w przypadku aparatu EKG także koszt szkolenia personelu z zakresu obsługi aparatu. Termin realizacji: do 4 tygodni od złożenia zamówienia. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mejamed.projekt@gmail.com w terminie do dn. 24 kwietnia 2019r. do godz. 10:00. 1_zestaw.EKG.docx 2_łóżko.kozetki.stolik.wagi.docx 3_chłodziarka.medyczna.docx

 • Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Rozwój opieki koordynowanej oraz poprawa dostępności do usług diagnostycznych w Poradni Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o. bannerUE

 • Bierzemy udział w plebiscycie Dziennika Łódzkiego -
  Hipokrates Ziemi Łódzkiej 2016 - Placówka Medyczna
  Nasz profil - Tu można na nas głosować

  plebiscyt

 • Informujemy, że w ramach realizacji projektu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu postanowiliśmy wprowadzić Kodeks Dobrych Praktyk. Zadaniem Kodeksu Dobrych Praktyk będzie poprawa jakości świadczonych usług dla pacjentów przychodni, pomoc w tym by była ona placówką przyjazną i wiarygodną, a także zbudowanie środowiska pracy opartego na jasnych i czytelnych regułach postępowania.

 • Zmiana nazwy i formy prawnej: Poradnia Lekarzy Rodzinnych MEJAmed Sp. z o.o. (dawniej Poradnia Lekarzy Rodzinnych s.c.)

 • Interaktywna mapa nocnej pomocy w Łodzi na stronie NFZ www.nfz-lodz.pl

 • Dyżury aptek ogólnodostępnych w Łodzi na stronie UMŁ bip.uml.lodz.pl

 • Założenie internetowej strony informacyjnej - 09.08.2007